ช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

   การจำหน่ายสินค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (Catalog on shelf) มีการนำสินค้าขายดีและเป็นที่นิยมมาจัดวางในตำแหน่ง
ที่เห็นได้ง่าย เพื่อให้ลูกค้าสะดวกต่อการจับจ่ายใช้สอยได้ทันที

รูปแบบ Shelf 24Shopping

จำนวนร้าน / รูปแบบของ Shelf

ชั้นจัดวางสินค้า Shopat24 ในร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่นครอบคลุมทุกพื้นที่
พร้อมบริการตลอด 24 ชม.

shadow
shelf-season-151x222
shadow
shelf-brand-1
shadow