ช่องทางการจำหน่ายผ่านนิตยสาร Shopat24 และสิ่งพิมพ์ต่างๆ

   24 Shopping คัดสรรสินค้ามากกว่า 2,000 รายการ จำหน่ายผ่านช่องทางนิตยสาร 24Catalog ซึ่งลูกค้าสามารถสั่งสินค้า ได้หลากหลายช่องทาง ได้แก่

shadow