24Shopping

24Shopping เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเจาะโอกาสทางธุรกิจให้ กลุ่ม CP ALL และเครือข่ายธุรกิจ ARM ในงาน ARM Connext #2 : Infinite Synergy

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 : บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด เข้าร่วมงาน ARM CONNEXT#2 Infinite Synergy โดยได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานต้อนรับโดย อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และที่ปรึกษา ARM Academy พร้อมจัดบรรยายเสริมความรู้ เพื่อก้าวสู่ความท้าทายในปีหน้ากับ Moving Forward to 2021 โดย รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ (อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์) ภายใต้คอนเซ็ปต์ Infinite Synergy มุ่งหวังให้สมาชิก ARM ได้พบปะและสานสัมพันธ์กัน ตลอดจนมุ่งสร้างโอกาสทางธุรกิจและความร่วมมือระหว่าง ARM กับกลุ่ม CP ALL และความร่วมมือระหว่างเครือข่าย พี่น้อง ARM เพื่อสร้างคุณค่าการต่อยอดทางธุรกิจและสนับสนุนให้เครือข่ายใน ARM เติบโตแข็งแรงไปด้วยกัน โดยภายในงาน แบ่งเป็น 2 โซน คือ Meet & Match และ Meet & Greet

โดย บจก.ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง เป็นหนึ่งช่องทางในการเข้าร่วมเจรจาทางธุรกิจระหว่างเครือข่ายพี่น้อง ARM ในโซน Meet & Greet กับการร่วมออกบูธแนะนำธุรกิจ สินค้าและบริการ จากสมาชิก ARM จำนวนกว่า 30 บูธ ณ Convention Hall ชั้น3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นับเป็นกิจกรรมที่ได้สร้างพื้นที่แห่งโอกาสทางธุรกิจ และเป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการธุรกิจในเครือข่าย ARM ที่มีศักยภาพ ที่จะสามารถสนับสนุนซึ่งกันและกัน ต่อจิ๊กซอว์ความเชี่ยวชาญเสริมพลังความแกร่งให้ธุรกิจก้าวต่อไป

Share this post