24Shopping

2บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด ร่วมงานเสวนา GI Market 2020

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด ร่วมงานเสวนา GI Market 2020 ณ ห้างเซ็นทรัลแกรนด์ พระราม 9 จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดย คุณกิตตินนท์ อุ้ยวงค์ไพศาล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานการตลาดออนไลน์ B2C E-Commerce
ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด แนะนำการสร้างสินค้าให้โดดเด่นแก่ผู้ประกอบการกลุ่มสินค้า GI อัพเดทความร่วมมือ บจก.ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา DIP ที่ได้ผลักดันสินค้า GI สู่ออนไลน์บนเว็บ ShopAt24.com และร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ตั้งแต่เดือน ส.ค.62 ผ่านโครงการ All Signature ที่ผ่านมา สร้างยอดขายสะสมรวมกว่า 931,520 บาท ถึงปัจจุบัน

Share this post