วัดสุทัศนฯ

ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

 

 

 

 

Share this post