24shopping

ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ร่วมงาน Ksme Day : มหกรรมจับคู่สู่ธุรกิจไทย-ต่างประเทศ ใส่ใจให้ธุรกิจเติบโต

“ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง” ร่วมส่งเสริมภูมิปัญญาไทย และพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่น “หนูเล็ก เบญจรงค์” แห่งชุมชนดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร โดยนายอำพา ยงพิศาลภพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด บริษัทในกลุ่มซีพี ออลล์ กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเอสเอ็มอีและสินค้าที่มีนวัตกรรม จากผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก ที่ผลิตสินค้าคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่นิยมจากประชาชน “หนูเล็ก เบญจรงค์เป็นอีกหนึ่งต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง รักษาภูมิปัญญาไทย สร้างงาน สร้างอาชีพ มอบคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้ชุมชนสามารถอยู่ได้ ปัจจุบันมีสินค้าประมาณ 44 รายการ ได้รับการตอบรับอย่างดี และอนาคตตั้งใจพัฒนาลายใหม่ๆ ขึ้นมาอีก เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้เพิ่มขึ้นพร้อมการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี ผ่านช่องทางออนไลน์ www.ShopAt24.com ของทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง โดยบริษัททำหน้าที่เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ เพื่อส่งตรงถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ นิตยสารทเวนตี้โฟร์แคตตาล็อก, เว็บไซต์ www.24catalog.com, www.ShopAt24.com, www.amulet24.com, แอปพลิเคชัน, ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เชื่อมโยงการซื้อทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ สามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ช้อปปิ้งสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง

Share this post