ข่าวสาร 24 Shopping

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาส วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง,อดีตเจ้าคณะเขตพระนคร

         

Read More »