กิจกรรม 24 Shopping

24shopping

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะผู้บริหาร และพนักงาน บจก.ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายสักการะในพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

         

Read More »