24Shopping

24 Shopping ถือฤกษ์ดีเปิดบ้านคลังสินค้าหลังใหม่ อ.บางบัวทอง

ถือฤกษ์ดี วันที่ 23 เมษายน 2564 : คุณดิษฐกาน ทิพวัลย์
ผู้บริหารบริษัท พอร์ท 09 จำกัด คุณชวน นิ่มกิตติกุล
ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร อาจารย์สินธุ์ จันทรประทิน ที่ปรึกษาด้าน location ฝ่ายที่ปรึกษา และคุณอำพา ยงพิศาลภพ รองกรรมการ
ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ถือฤกษ์ดี วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. จัดพิธีตั้งศาลอัญเชิญพระพรหมขึ้นประดิษฐาน ณ ศาลพระพรหม และไหว้สักการะประจำคลังสินค้าใหม่ของบริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
ทั้งนี้ คุณอำพา ยงพิศาลภพ ร่วมตัดริบบิ้น ปล่อยรถขนส่งคันแรก ฤกษ์งามยามดี เวลา 09.29 น. พร้อมพิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานคลังสินค้า 24 Shopping โดยได้กราบอาราธนาท่านเจ้าคุณพระประสิทธิสุตคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นประธานสงฆ์ พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดสุทัศนฯ และวัดอาวุธวิกสิตาราม มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน

Share this post