CP ALL

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง นำทีมสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารระดับสูง กลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์

 

 

 

 

 

Share this post