24shopping

ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ร่วมกับบุ๊คสไมล์ อนุเคราะห์บริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน ผ่านกลุ่ม “ Arrows of Sharing : โครงการแบ่งปันเพื่อน้องเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

 

Share this post