24shopping

กิจกรรมพบพระ พบธรรม ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของ บจก.ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดยุคลราษฎร์สามัคคี อ.พานทอง จ.ชลบุรี

 

 

 

 

 

Share this post