ร่วมยินดีกับคู่ค้าที่จำหน่ายผ่านช่องทาง 24Shopping กับผลงานสุดยอดนวัตกรรม 7innovation awards 2017 ในงาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย