24 Shopping เป็นช่องทางหนึ่งในการจำหน่ายหน้ากากผ้าลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ

สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

24 Shopping เป็นช่องทางหนึ่งในการจำหน่ายหน้ากากผ้าลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ

   วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ; ร่วมแสดงความยินดี กับ เอสเอ็มอีไทยที่ได้รับรางวัล เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2562 ในงานวันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020 โดยคุณอำพา ยงพิศาลภพ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ร่วมถ่ายภาพ และแสดงความยินดีกับ SME ทุกท่านที่ได้รับรางวัล รวมทั้งเอสเอ็มอี 4 ท่านที่จำหน่ายผ่านทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ดังนี้- ประเภทรางวัล SME ยั่งยืน บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด (ผลิตภัณฑ์ นามิ) - ประเภทรางวัล SME ยอดเยี่ยม บริษัท เจแอลซีกรุ๊ป จำกัด (ผลิตภัณฑ์ จุฬาเฮิร์บ) - ประเภทรางวัล SME ดาวรุ่ง บริษัท สหไทยพัฒนภัณฑ์ (ไลฟ์สตอรี่) จำกัด ( ผลิตภัณฑ์ Royal beauty) - ประเภทรางวัล SME ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท เฮิร์บพลัส จำกัด นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรจากหลากหลายวงการที่หมุนเวียนมาร่วมแบ่งปันความรู้ เคล็ดลับบนเวทีตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน อาทิ เคล็ดลับการนำสินค้าเข้ามาขายผ่านช่องทางร้านเซเว่นฯ กับทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง โดยคุณสวรรยา พิพัฒน์ไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำหรับงานวันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020 จัดขึ้นในวันที่ 26-28 ก.พ.63 ที่พื้นที่ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
วีดีโอประกอบภายในงาน
24Catalog สินค้าถูกสุด

Share the Post