่24 Shopping เปิดหลักสูตรแบ่งปันความรู้ “บริหารช่องทางการขายแบบ Omni Channel”