November 16, 2023

Q-CHANG จับมือ ALL ONLINE ร่วมสนับสนุนอาชีพช่างทั่วไทย เปิดบริการช่างสำหรับที่อยู่อาศัยเป็นครั้งแรกบนแอปฯ 7-Eleven ตอบโจทย์คนยุคปัจจุบัน ด้วยประสบการณ์ช่างคุณภาพ สะดวกและรวดเร็ว

Q-CHANG (คิวช่าง) แพลตฟอร์มศูนย์รวมช่างคุณภาพและบริการดูแลบ้านครบวงจรเล็งเห็นความต้องการของสังคม จึงจับมือกับ ALL ONLINE (ออลล์ ออนไลน์) ให้บริการช่างสำหรับที่อยู่อาศัยเป็นครั้งแรกบนแอปฯ 7-Eleven เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และมอบประสบการณ์หาช่างคุณภาพ สะดวกและรวดเร็ว พร้อมเดินหน้าสร้างงาน สร้างรายได้ให้ช่างทั่วประเทศ กว่า 1,600 ทีมอย่างต่อเนื่อง

Read More »