January 20, 2020

24Shopping

ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน “หนูเล็ก เบญจรงค์”

“ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง” ร่วมส่งเสริมภูมิปัญญาไทย และพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่น “หนูเล็ก เบญจรงค์” แห่งชุมชนดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร โดยนายอำพา ยงพิศาลภพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด บริษัทในกลุ่มซีพี ออลล์ กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเอสเอ็มอีและสินค้าที่มีนวัตกรรม จากผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก ที่ผลิตสินค้าคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่นิยมจากประชาชน “หนูเล็ก เบญจรงค์เป็นอีกหนึ่งต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง

Read More »