อิ่มบุญรับต้นปี กับบริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง