ส่งเสริม SME ไทยอย่างต่อเนื่องกับรางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2560”โดย CP ALL และ 24 Shopping ร่วมกับ สสว.-กสอ.