วันแห่งโอกาสดี @ ซีพี ออลล์ "ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน"