พบพระ พบธรรม ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา : บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดนาคกลางวรวิหาร