บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาส วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง,อดีตเจ้าคณะเขตพระนคร