ทเวนตี้โฟร์ ร่วมจัดอบรมหลักสูตร "การเตรียมตัวสู่ธุรกิจ O2O "

24Shopping

ทเวนตี้โฟร์ ร่วมจัดอบรมหลักสูตร “การเตรียมตัวสู่ธุรกิจ O2O “

   วันที่ 22 ม.ค.63 : บจก.ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง และ ศูนย์เครือข่ายเกษตร สำนักบริการวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร ,โครงการกลุ่มพาณิชย์ และกรมการพัฒนาชุมชน จ.ราชบุรี จัดอบรมหลักสูตร "การเตรียมตัวสู่ธุรกิจ O2O " โดยได้รับเกียรติจาก ท่านประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ และคุณอำพา ยงพิศาลภพ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บจก.ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง กล่าวเปิดอบรม พร้อมนำทีมวิทยากรพิเศษแบ่งปันความรู้เรื่องธุรกิจรูปแบบการขายสินค้าออฟไลน์ สู่รูปแบบการขายสินค้าออนไลน์ การตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมื่อต่างๆ และกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ ให้ผู้เข้าอบรมกลุ่ม OTOP ราชบุรีที่สนใจได้นำเสนอสินค้าเพื่อจำหน่ายผ่านช่องทางของ 24 Shopping ณ ห้องประชุมลำภาชี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
ภาพประกอบภายในงาน
24Catalog สินค้าถูกสุด

Share the Post