ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหมากล้อม Triple Go Challenge 2019

24Shopping

24Shopping ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหมากล้อม Triple Go Challenge 2019

   ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหมากล้อม Triple Go Challenge 2019 ระดับ Premiere หรือ ระดับดั้งผสมคิว ได้รับรางวัลชนะเลิสอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลกับคุณก่อศักดิ์ โดยคุณอำพาเป็นตัวแทนรับมอบ กับทีมชนะเลิศ คุณ ชูเกียรติ คนหลัก  คุณ นิกร นามพันธ์  คุณ นิธิ ลิ้มสุวรรณ
ภาพประกอบภายในงาน
24Catalog สินค้าถูกสุด

Share the Post