ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง เข้าร่วม CP ALL ในหัวข้อสัมมนา “ ติดปีก SMEs สู่ประเทศไทย 4.0 ”