ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ร่วมผลักดัน ยกระดับ SMEs ภายใต้โครงการส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต