ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง เข้าร่วมแบ่งปันความรู้ ในหลักสูตร "บริหารช่องทางการขาย Omni Channel"

1559184965566

ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ร่วมแบ่งปันความรู้ ในหลักสูตร “บริหารช่องทางการขาย Omni Channel”

    29 พ.ค.62 : หลักสูตรที่ช่วยเพิ่มองค์ความรู้ให้กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยความร่วมมือของภาครัฐจากกรมส่งเสริมเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ การจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ บจก.ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จัดอบรม หลักสูตร "บริหารช่อ งทางการขายสินค้าเกษตร ผ่านตลาดออนไลน์ " โดย อ.มนตรี คงตระกูลเทียน คณบดี คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่เสริมการเกษตร กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ และคุณอำพา ยงพิศาลภพ รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวถึงความร่วมมือ และสิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ นอกจากนี้ ยังมีทีมผู้บริหาร คุณสวรรยา พิพัฒน์ไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ 'การบริหารการขายแบบ omni channel' และคุณกิตตินนท์ อุ้ยวงศ์ไพศาล ผู้จัดการฝ่าย online marketing บรรยายหัวข้อ"การขายและการทำตลาดสินค้าออนไลน์" ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าว จะมีการอบรมทั้งหมด 3 วัน 29-31 พ.ค.62 วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจ, เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มเกษตรกร ทั้งของสดและแปรรูป เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้กับกลุ่มเกษตรและเกษตรสินค้าแปรรูป และเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆกับกรมส่งเสริมการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ
ภาพประกอบภายในงาน
24Catalog สินค้าถูกสุด

Share the Post