ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ร่วมกิจกรรม งานเปิดตัว “โครงการรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก 2018”