ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561ณ รร.บ้านสามเรือน และรร.ท่าเสลา จ.เพชรบุรี