ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ร่วมตัดสินรางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2562” รอบสุดท้าย

24Shopping

ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ร่วมตัดสินรางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2562” รอบสุดท้าย

    การตัดสินรางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2562” รอบสุดท้าย ร่วมส่งเสริมเอสเอ็มอี ทั้งด้านการพัฒนาสินค้า และช่องทางการจัดจำหน่ายมาอย่างต่อเนื่อง : เมื่อเร็วๆนี้ คุณสกล เตชะสถาพร ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานการประชุมตัดสินรางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2562” โดยมีนางสุทธิกานต์ มาสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม และประสานเครือข่ายสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , ดร.อริยาพร อำนรรฆสรเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกสุดยอดเอสเอ็มอี ที่จำหน่ายสินค้าผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ร่วมพิจารณาคัดเลือกเอสเอ็มอีรอบตัดสิน ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ สีลม
ภาพประกอบภายในงาน
24Catalog สินค้าถูกสุด

Share the Post