ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ร่วมส่งเสริม SME งานเจรจาธุรกิจสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จ. สุโขทัย