ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ร่วมตั้งจิต อธิษฐาน เจริญพระพุทธมนต์ ถวายแด่องค์พ่อหลวงของชาวไทย