ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท OTTO Group ประเทศเยอรมัน เข้าเยี่ยมชมและประชุมแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจร่วมกับกลุ่มธุรกิจ CP ALL