ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ถวายมุทิตาสักการะ แด่พระสงฆ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙