“ 1 วันมหัศจรรย์เสกฝันให้เด็ก” ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ฉลองวันเด็กร่วมกับน้องๆ โรงเรียน วัดหนองม่วง อ.บางแพ จ.ราชบุรี