ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ร่วมกับบุ๊คสไมล์ อนุเคราะห์บริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน ผ่านกลุ่ม " Arrows of Sharing "