ซีพี ออลล์ผนึกหอการค้าไทย ยกระดับ SMEs ในยุคดิจิทัล