ร่วมงานมหกรรมจับคู่ดี SME แห่งชาติกับธนาคารกสิกรไทย