งานทำบุญคลังสินค้า ประจำปี ๒๕๖๑ ณ คลังสินค้าทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง บางบัวทอง