ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง เข้าร่วมงานของ สสว. “ การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่การตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 2 ”